วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

สุภาษิต - คำพังเพยเกี่ยวกับน้ำ

สุภาษิต - คำพังเพยเกี่ยวกับน้ำ


1 น้ำหนึ่งใจเดียว
หมายถึง มีความคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

2 น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
หมายถึง พึ่งพาอาศัยกัน

3 น้ำซึมบ่อทราย
หมายถึง หาได้มาเรื่อยๆ

4 น้ำสั่งฟ้าปลาสั่งฝน
หมายถึง สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจากลา

5 น้ำร้อนปลาเป็น
หมายถึง คำพูดตรงไปตรงมาแต่ไม่มีพิษร้าย

6 น้ำเย็นปลาตาย
หมายถึง คำพูดอ่อนหวานแต่อาจเป็นโทษได้

7 น้ำนิ่งไหลลึก
หมายถึง คนที่เงียบๆมักมีความคิดลึกซึ้ง

8 น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอก
หมายถึง แม้ไม่พอใจแต่ก็ยังยิ้มแย้ม

9 คลื่นใต้น้ำ
หมายถึง เหตูการณ์ที่ภายนอกดูสงบ แต่ภายในกรุ่นอยู่10 ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน
หมายถึง นำศัตรูเข้าบ้าน

11 ชักแม่น้ำทั้งห้า
หมายถึง พูดจาหว่านล้อมเพื่อหวังสิ่งตอบแทน

12 น้ำท่วมปาก
หมายถึง พูดไม่ออกเพราะเกรงจะมีภัย

13 น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง
หมายถึง พูดมาก แต่สาระน้อย

14 มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ
หมายถึง ไม่ช่วยทำแล้วยังขัีดขวางการทำงาน

15 ไม่เห็นน้ำตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกก่งหน้าไม้
หมายถึง ด่วนทำๆไปโดยยังไม่ถึงเวลา

16 น้ำขึ้นให้รีบตัก
หมายถึง มีโอกาสดีควรรีบทำ

17 น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา
หมายถึง โอกาสใคร คนนั้นยอมชนะ

18 น้ำน้อยแพ้ไฟ
หมายถึง ฝ่ายน้อยย่อมแพ้ฝ่ายมาก

19 น้ำลด ตอผุด
หมายถึง เมื่อหมดอำนาจความชั่วก็เริ่มปรากฏ

** หวังว่าจะได้ความรู้จาก สุภาษิต - คำพังเพย ไม่มากก็น้อย
อันไหนตรงกับชีวิตประจำวันก็ลองไปพูดไปใช้ดู ถือเป็นการอนุรักษ์สำนวนไทยไว้
 

1 ความคิดเห็น: